Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası (DADP)

Əlisahib Vəli oğlu Hüseynov — Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının (DADP) sədri. 26 Noyabr 2015admin Əlisahib Hüseynov 1970-ci…

ƏSASNAMƏ 1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının ( DADP ) bölgə komitəsi 3 və ya…

Fəsil 1. Ümumi müddəalar Bu konsepsiya Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının ( bundan sonra «DADP» və ya…

1.Ümumi müddəalar Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının ( bundan sonra «DADP» və ya «partiya» ) İqtisadi Şurası…

1.Ümumi müddəalar İctimai nəzarət İnstitutu DADP nizamnaməsinin 10-cu bölməsinin 60-cı maddəsinəvə siyasi partiyalar haqqında Azərbaycan Respublikası…

İdeologiyasının əsasında demokratik cəmiyyət quruculuğuna nail olmaq durur. Proqramının da hədəfi demokratik, ədalətli sosial cəmiyyət quruculuğudur.…

ƏSASNAMƏ 1.Ümumi müddəalar Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının ( bundan sonra « DADP » ) Ağsaqqallar şurası…

ƏSASNAMƏ 1. Ümumi müddəalar Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının ( bundan sonra «DADP» ) Gənclər Təşkilatı (…

ƏSASNAMƏ 1. Ümumi müddəalar Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının ( bundan sonra « DADP » ) Qadinlar…

MƏRAMNAMƏ RTİYANIN BAŞLICA PRİNSİPLƏRİ Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası (DADP) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası əsasında və siyasi partiyalar…