Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası (DADP)

Bölgənin xəritəsini Ermənistan yox, Azərbaycan cızacaq!

Bu gün Ermənistan Silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Cəbrayıl və Füzuli rayonlarının işğal edilməsinin 26-cı ili tamam…

Fəsil 1. Ümumi müddəalar Bu konsepsiya Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının ( bundan sonra «DADP» və ya…

1.Ümumi müddəalar Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının ( bundan sonra «DADP» və ya «partiya» ) İqtisadi Şurası…

1.Ümumi müddəalar İctimai nəzarət İnstitutu DADP nizamnaməsinin 10-cu bölməsinin 60-cı maddəsinəvə siyasi partiyalar haqqında Azərbaycan Respublikası…

İdeologiyasının əsasında demokratik cəmiyyət quruculuğuna nail olmaq durur. Proqramının da hədəfi demokratik, ədalətli sosial cəmiyyət quruculuğudur.…

ƏSASNAMƏ 1.Ümumi müddəalar Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının ( bundan sonra « DADP » ) Ağsaqqallar şurası…

ƏSASNAMƏ 1. Ümumi müddəalar Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının ( bundan sonra «DADP» ) Gənclər Təşkilatı (…

ƏSASNAMƏ 1. Ümumi müddəalar Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının ( bundan sonra « DADP » ) Qadinlar…

MƏRAMNAMƏ RTİYANIN BAŞLICA PRİNSİPLƏRİ Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası (DADP) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası əsasında və siyasi partiyalar…

NİZAMNAMƏ 1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR Maddə 1. Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası vahid, qüdrətli və demokratik Azərbaycan dövləti…