Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası (DADP)

ƏSASNAMƏ 1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının ( DADP ) bölgə komitəsi 3 və ya…