Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası (DADP)

1.Ümumi müddəalar Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının ( bundan sonra «DADP» ) mərkəzi icariyyə komitəsi ( bundan…