Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası (DADP)

Blog

ƏSASNAMƏ 1. Ümumi müddəalar Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının ( bundan sonra «DADP» ) Gənclər Təşkilatı (…

ƏSASNAMƏ 1. Ümumi müddəalar Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyasının ( bundan sonra « DADP » ) Qadinlar…

MƏRAMNAMƏ RTİYANIN BAŞLICA PRİNSİPLƏRİ Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası (DADP) Azərbaycan Respublikası Konstitusiyası əsasında və siyasi partiyalar…

NİZAMNAMƏ 1. ÜMUMİ MÜDDƏALAR Maddə 1. Demokratik Azərbaycan Dünyası Partiyası vahid, qüdrətli və demokratik Azərbaycan dövləti…

Heydər Əlirza oğlu Əliyev

Heydər Əlirza oğlu Əliyev 1923-cü il mayın 10-da Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan şəhərində anadan olub. 1939-cu ildə…